Org nameDIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP
country Norway
Org rank16508
Customer Cone 1
asns
0
prefixes
0
addresses
ASN degree 0
transit
0
global
ASN members 0
observed
1
total
Data Sources: